PROFESIONÁLNÍ KODEX

 

Seznamte s mými pracovními zásadami a zahoďte strach a předsudky z neúspěchu…

 

  1. Dodržovat zásady diskrétnosti a slušného mezilidského chování.
  2. Jednat z pozice člověka, který pomoc nabízí, nikoliv vnucuje.
  3. Usilovat o svůj průběžný odborný růst.
  4. Neřešit své problémy na úkor terapeutického procesu klientů.
  5. Být klientovi k dispozici svou zkušeností, náhledem a životním postojem k danému problému.
  6. Nevytvářet nežádoucí nátlak na klienta a nenutit jej, aby se místo řešení svých potíží zabýval potížemi terapeuta.
  7. Nevnucovat vlastní úspěšné postupy, které umožnily změnu životního stylu – ne všechny recepty a rady jsou pro každého klienta použitelné.