PROFESIONÁLNÍ KODEX

 


  1. dodržovat zásady diskrétnosti a slušného mezilidského chování
  2. jednat z pozice člověka, který pomoc nabízí, nikoliv vnucuje
  3. jednat ve prospěch klienta
  4. ctít základní lidská práva klienta, zejména právo svobodné volby a právo na svobodný projev
  5. usilovat o svůj průběžný odborný růst
  6. nezatahovat vlastní problém do terapeutického procesu klientů
  7. neřešit své problémy na úkor terapeutického procesu klientů
  8. být klientovi k dispozici svou zkušeností, náhledem, životním postojem k danému problému
  9. nevytvářet nežádoucí nátlak na klienta, a nenutit jej tím aby se klient místo řešení svých potíží, zabýval potížemi terapeuta
  10. nevnucovat vlastní úspěšné postupy, které umožnily změnu životního stylu – ne všechny recepty a rady jsou pro každého klienta použitelné