PROFESIONÁLNÍ KODEX

 

  1. dodržovat zásady diskrétnosti a slušného mezilidského chování
  2. jednat z pozice člověka, který pomoc nabízí, nikoliv vnucuje
  3. usilovat o svůj průběžný odborný růst
  4. neřešit své problémy na úkor terapeutického procesu klientů
  5. být klientovi k dispozici svou zkušeností, náhledem, životním postojem k danému problému
  6. nevytvářet nežádoucí nátlak na klienta, a nenutit jej tím aby se klient místo řešení svých potíží, zabýval potížemi terapeuta
  7. nevnucovat vlastní úspěšné postupy, které umožnily změnu životního stylu – ne všechny recepty a rady jsou pro každého klienta použitelné