Vnitřní dítě je zdrojem pozitivní síly

Vnitřní dítě je částí, kterou si neseme ze své minulosti, z dětství. Je obrovským zdrojem pozitivní síly, pokud je mu dobře a jsme s ním v kontaktu, nebo naopak, může být zdrojem smutku, úzkostí a nepohody, pokud trpí nebo ho zanedbáváme. Dětské prožívání je barevnější než dospělé.

Pracujme s vnitřním dítětem! Opět se budeme radovat z jednoduchých věcí. Budeme hravý a dychtivý, spontánní ve vztazích. Naše energie naroste a my ji pak dokážeme tvořivě a smysluplně využít.

Vnitřní dítě nás vede k setkání s našimi nejhlubšími pocity – s naší citlivostí, zranitelností a opravdovostí. Je o radosti a smutku, o lásce a hněvu, o hlubším prožitku, který se skrývá za naší každodenní skutečností – zkrátka o dítěti v nás. Dobrý vztah k našemu „dítěti“ nám umožní s pochopením a láskou přijmout i jeho negativní pocity – bolest, strach a hněv, což pomáhá vyléčit naše stará zranění, uvolnit strach, hněv a úzkost, a dodává novou naději na cestě životem, která nás ještě čeká. Je také třeba být v kontaktu s vnitřními rodiči, aby byli dostatečně citliví a současně pevní, tak aby mohli být našemu dítěti oporou.

stestiPokud jsme v dětství prožili ztrátu a nikdy jsme nezískali potřebnou podporu a útěchu, budeme v dospělosti velmi citlivě reagovat na jakoukoli ztrátu. Naštěstí jsme v našem podvědomí s vnitřním dítětem stále v kontaktu, a my mu v dospělosti můžeme dát potřebnou podporu a útěchu, a začít tak léčit staré zranění.

Je třeba vnitřní dítě ujistit, že danou situaci tentokrát zvládneme. Poté budeme cítit své emoce jasně, jako jsme je cítili v dětství, budeme ve své síle a emočně zralí, navrátíme se ke své spontánnosti a skutečné radosti a budeme vyjadřovat emoce bez toho, abychom přemýšleli, co bychom měli nebo neměli dělat, a znovu budeme zažívat radost.

Položte si otázky:

1. Jaké emoce byly v tvé rodině „zakázané“?

2. Které jsi ty sám nesměl dávat najevo? (Někdy má na některou emoci monopol jediný rodinný příslušník. Na hněv například pánovitý, tyranský otec.)

3. Jaké jejich náhradní vyjádření jsi používal?

4. Co ti to přinášelo a co tě to stálo?

5. Nemáš s tím dodnes problémy?

6. Co by se stalo, kdybys dokázal svou zakázanou emoci vyjádřit?

7. Jak bys to mohl udělat?

8. Co by ti to přineslo a co bys při tom ztratil?

9. Kdy ses naposledy rozzlobil?

 

Článek pro vás zpracoval Honza Tesař, terapeut  kouč osobního rozvoje

Zdroj inspirace: http://www.atlantskaskola.cz/

Profile photo of Honza

Honza

Osobní kouč a konzultant

Komentáře