OBCHODNÍ PODMÍNKY

Kontaktní údaje prodávajícího

Jan Colon

28.Října 909

27711 Neratovice

IČ: 03618366

DIČ: CZ7709030923

Telefon: 732 714 147

 

Základní informace

Informace o službách jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků.

Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

 

Podmínky (v případě poskytnutí konzultace)

V případě poskytnutí konzultace se řídí etickým kodexem kouče ICF (International Coach Federation)

https://www.coachfederation.cz/cz/pro-klienty/eticky-kodex.html

Zrušení konzultace ze strany klienta je pouze telefonicky nebo emailem minimálně 24 hodin předem

Podmínky (v případě nákupu eKnihy)

V případě nákupu je prodávající povinen doručit eKnihu do 2 dnů od zaplacení služby.

 

Ochrana osobních údajů

Kupující (dále klient) souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím (kouč) zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Klient má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.