Sebeláska

Tento článek je o sebelásce. Není klasicky koučovací, zde využívám svou terapeutickou sebezkušenost (zážitek se sebou sama). Sebeláska je pro nás důležitá, protože zdravý a vyrovnaný vztah k sobě je nejlepší krotitel trápení! A pokud chcete milovat druhé, musíte mít rádi nejdříve sami sebe.

Vyjděte se mnou na cestu vlídnosti a citlivosti ke svým potřebám. 

Ptám se: „Kdo jiný nás má politovat, než my sami?“úzkost a sebeláska Cítím, že je tu velký společenský tlak na to být výkonný a podřizovat se zákonům těch, kteří jsou u moci. A my musíme být poslušní!

Lítost nad svými trápeními přece vždy nevede k tomu, že se stále vracíme do minulosti a ulpíváme na tom samém. Naopak. Pobrečím si a jdu dál!

Máte zkušenosti s údery pod pás? Nebo dokonce s častými a opakovanými podrazy? Váš soucit k sobě samému, kdy jste na sebe přísní a odsuzujete se, je tou nejlepší volbou, věřte mi!

Zprvu musíte najít lásku sami k sobě. Stejně tolik, kolik je barev, je i cest k sebelásce. Cesta je to složitá, a ne každý „smí“ na tuto cestu vstoupit. Vy to ale zvládnete!

Váš průvodce Honza Tesař

Profile photo of Honza

Honza

Osobní kouč a konzultant

Komentáře